ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Patrícia Pihenőház – Nagy Dávid egyéni vállalkozó, 7147 Alsónána Ady Endre utca 10., továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a falusi szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

 

Szolgáltató adatai:

Nagy Dávid egyéni vállalkozó, szálláshely-szolgáltató

7147 Alsónána, Ady Endre utca 10.

Adószám: 67282476-1-37

Bankszámlaszám: 10404601-86767656-81671000

 

Szolgáltató elérhetőségei:

Kapcsolattartó: Spiegler Patrícia

Telefon: +36-30/357-6926

E-mail: patriciapihenohaz@gmail.com

 

Szerződő felek

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken (booking.com, szallas.hu vagy a szálláshely honlapja: www.patriciapihenohaz.hu) keresztül, illetve a Szolgáltatónál a patriciapihenohaz@gmail.com e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég

Szolgáltató: Patrícia Pihenőház – Nagy Dávid egyéni vállalkozó, továbbiakban Szolgáltató

Levelezési cím: patriciapihenohaz@gmail.com

Telefon: +36 30 357 6926

 

 1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 

 1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 

 1. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2018. október 15-étől határozatlan ideig hatályos.

 

 1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

 1. Szerződéses fogalmak:

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint falusi szálláshely szolgáltatást nyújtó Patrícia Pihenőház, Nagy Dávid egyéni vállalkozó, továbbiakban Szolgáltató

A szolgáltatás: falusi szálláshely szolgáltatás

Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.

Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott 30% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás a 30 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek: A Patrícia Pihenőház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

 1. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. A Vendégház egyben kiadó. Maximális létszám 5 fő.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, a Vendégek mint Szerződő felek, a 7147 Alsónána Ady Endre utca 10. alatti 1 hálószobás, 1 fürdőszobás, felszerelt konyhával, nappali-étkező helyiséggel, bekerített kerttel, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és szolgáltatásait falusi szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve hozzáértés esetén a kandalló illetve a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

 

 1. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1.A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos, közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). Szolgáltató alanyi áfa mentes.

7.8. A helyi idegenforgalmi adó Alsónánán jelenleg nincs érvényben, erre vonatkozóan a Vendégeknek fizetési kötelezettsége nincs.

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.patriciapihenohaz.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

7.9. A honlapon és egyéb helyeken meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

7.11. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

7.12. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett házat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

7.13.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

 

 1. A Szolgáltatás módosítása, törlése

8.1. Árajánlat:

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.

8.2. Foglalás

8.2.1.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 30 % megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

 

 1. Igénybevétel feltételei:

9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00-20.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

9.5. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok nem hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé. Előzetes megállapodás esetén a zárt kertbe hozható kisállat, ám a kisállat által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

9.6. A házban tilos a dohányzás.

 

 1. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég

 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
 2. nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
 3. fertőző betegségben szenved
 4. drog befolyása alatt áll
 5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
 6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

   

11. A Vendég jogai

 1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
 2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
 3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található kandalló, kerti grill, bogrács rendeltetésszerű, gondos használatára.
 4. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban a patriciapihenohaz@gmail.com címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
 5. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

     

    v 12. A Vendég kötelezettségei

12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

12.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a rendszerből.

12.3. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

12.4. Vendég köteles az általa, vagy kisérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

12.5. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

 

 1. A Szolgáltató jogai

13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

14.1.. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében

14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.

14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.

14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

14.6. A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14.7. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

14.8. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

14.9. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

 

 1. Fizetési és Lemondási Feltételek

15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

15.2. A 30 % megfizetése történhet átutalással. A fennmaradó szállásdíj a kulcs átvételekor készpénzben fizetendő. Lemondás esetén a 30 %-ot nem tudjuk visszatéríteni.

15.3. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget terheli.

 

 1. Adatvédelem

16.1. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat csak a kijeletkezés napjáig tárolja.

16.2. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

16.3. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

16.4. Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.